Продукти

Home » Продукти

Тъканите PETECOFLEX отговарят на най-високите стандарти за качество.

Екологични и добавящи рентабилност за потребителя и крайния продукт, тъканите се произвеждат изцяло от рециклиран PET материал.

Green rPET fabric
Тъкан от 100% рециклиран PET

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЪКАНИТЕ PETECOFLEX:

  • Висока устойчивост при триене
  • Висока якост на тъканта
  • Подходящи за контакт с хранителни продукти
  • Дългосрочна устойчивост на формата, поради по-малкия коефициент на разтягане и по-слабо издуване
  • По-малко остатъчно свиване
  • UV стабилна
  • Подходящи за много ниски или високи околни температури
  • Използвани за Big bags или други опаковки, позволяват складиране на няколко нива, с цел оптимизиране на складовото пространство
  • Дават възможност за качествен печат дори с мастила на водна основа
  • Многократна рециклируемост