За нас

Home » За нас

Bъв времена, в които светът говори за кръгова икономика и устойчиви решения при производството на крайни продукти, ние решихме да вземем нещата в свои ръце и да направим нещо значимо.

PET бутилки

Така се роди идеята за нов продукт, в който да използваме до 100% рециклиран PET за производство на революционна тъкан, която може да се използва за производство на FIBC (биг беци), геотекстил, чанти за многократна употреба и много други продукти, като същевременно има редица предимства в сравнение с досега използваните материали за подобни приложения, които са произведени или изцяло, или частично, от първичен материал.

Използването на рециклиран ПЕТ помага, както за запазване на ценни суровини, така и за намаляване на енергия и емисии на парникови газове.

Така ПЕТЕКОФЛЕКС през втората половина на 2019 г. пусна в експлоатация първата инсталация в Европа за производство на революционна rPET тъкан от 100% рециклирани PET бутилки.

Като доставчик на основната част от оборудването, ПЕТЕКОФЛЕКС избра STARLIGER & CO GMBH – водещ Eвропейски производител на висококачествени технологични решения и машини за производство на ленти, тъкан и опаковки, в т.ч. за рециклиране на всички видове пластмасови отпадъци.

ПЕТЕКОФЛЕКС е консорциум от няколко български компании – лидери в сферата със събиране, третиране и рециклиране на отпадъци от пластмасови опаковки:

ЕКОИНВЕСТ – основана през 2000 год., с основна дейност  събиране, сортиране и рециклиране на всички видове отпадъци от полиетилен, пластмаса, ПЕТ бутилки, хартия, стъкло, метал и дървесина. Фирмата има 9 бази за събиране и/или рециклиране в страната. В предприятието и неговите дъщерни дружества работят повече от 500  служители.

УНИТРЕЙД – основана през 1998 год., с основна дейност събиране, временно съхранение, предварително третиране, сортиране, балиране, раздробяване, транспортиране и рециклиране на всички видове рециклируеми отпадъци. Фирмата има 7 бази за събиране и/или рециклиране в страната както и в Сърбия, Румъния и Северна Македония. В предприятието и в неговите дъщерни дружества работят повече от 500 служители.

БРАТЯ ПАШЕВ – основана през 2000 г., с основна дейност консултации, посредничество и търговия с материали, консумативи, машини и оборудване за производство на гъвкави опаковки. През последните 10 години фирмата е специализирана в планирането, доставката и инсталирането на оборудване за рециклиране на различни материали като пластмаси, битови отпадъци, дървесина и много други. Фирмата има и дългогодишен опит в търговията с различни видове гъвкави опаковки в това число и FIBCs (биг беци).